foto1
Zapraszamy
foto1
Zapraszamy
foto1
Zapraszamy
foto1
Zapraszamy
foto1
Zapraszamy
Poznaj ofertę
Miejskich Przedszkoli

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

 Oferta edukacyjna dla  dzieci przedszkolnych:

 

Nasze atuty:

*    Indywidualizacja pracy z dziećmi.

*    Wszechstronny rozwój dzieci.

*    Ukierunkowanie na działanie, eksperymentowanie z uwzględnieniem potrzeby zabawy i ruchu.

*    Kształtowanie samodzielności i dociekliwości.

*    Zaspokajanie potrzeb poznawczych dzieci.

*    Zajęcia zgodne z zainteresowaniami przedszkolaków.

*    Stosowanie metod aktywizujących i motywujących tak, aby nauczanie było dostosowane do możliwości intelektualno–percepcyjnych dziecka.

*    Realizacja dodatkowych programów w zakresie bezpieczeństwa, zdrowego stylu życia - „Szkoła Promująca Zdrowie” oraz programów profilaktycznych.

*    Tytuł: ,, Bezpieczne przedszkole”, ,,Szkoła przyjazna dla sześciolatka”.

*     Systematyczna i konsekwentna współpraca z rodzicami, realizacja wspólnych działań wychowawczo- edukacyjnych wobec dzieci.

*    Realizacja innowacji pedagogicznych ,, Mali obserwatorzy przyrody”.

*    Poranki czytelnicze-,, Nie ma dnia bez czytania”.

 

Oferujemy:

*    Jednozmianowy system pracy.

*    Oddział usytuowany na parterze szkoły.

*    Obiekt monitorowany.

*    Poczucie bezpieczeństwa, nauki i zabawy w życzliwej, przyjaznej atmosferze.

*    Ciepłą i kolorową salę oddziału przedszkolnego, co nadaje jej przyjazny klimat.

*    Każdemu dziecku miejsce w sali, szatni, półeczkę na przybory indywidualne. Od roku szkolnego 2016/17 nowe toalety oraz szatnia -wyłącznie dla oddziału przedszkolnego w jednym ciągu komunikacyjnym.

*    Salę bogato wyposażoną w pomoce dydaktyczne, sprzęt multimedialny, zabawki dla dzieci.

*    Organizujemy zabawy klasowe, uroczystości szkolne i poza szkolne, udział w konkursach, integracja ze środowiskiem lokalnym.

*    Wyjazdy do kina, teatru, biblioteki, muzeum, zakładów pracy itp.

*    Opiekę świetlicową w godzinach  dostosowanych do potrzeb rodziców.

*    Dożywianie w formie II zdrowego śniadania i obiadu dla chętnych dzieci.

*    Opiekę psychologiczno – pedagogiczną i logopedyczną w tym zajęcia korekcyjne z wykwalifikowanymi nauczycielami.

*    Zajęcia dodatkowe – nauka języka angielskiego, zajęcia rytmiczne, zajęcia taneczne (nauka tańców ludowych, regionalnych, współczesnych), zajęcia plastyczne, religia na życzenie rodziców.

*    Salę gimnastyczną, boisko „Orlik”, salę zabaw, plac zabaw dla dzieci, opiekę pielęgniarki szkolnej.

*    Raz w miesiącu udział w Koncertach muzycznych.

*    Zajęcia otwarte z czynnym udziałem rodziców.

*    Kącik dla rodziców z bieżącymi informacjami.

*    Ciekawą stronę internetową.

*      Nasze dzieci aktywnie uczestniczą w przygotowywanych przez uczniów klas starszych akademiach okolicznościowych oraz przedstawieniach.

*    Uczestniczą w corocznych spotkaniach patriotycznych z Sybirakami i Kombatantami.

*     Dzieci biorą udział w programie ,, Bezpieczna zerówka” i osiągają sukces.

*    Uczestniczą w projektach polsko-niemieckich z zaprzyjaźnioną szkołą z Ortrand.

 

W przedszkolu działa:

 

*    Klub Kubusia Puchatka.

*    Nauczyciel realizuje program Szkoły Promującej Zdrowie.

*    Uczestniczymy w programie ,, Cała Polska czyta dzieciom”.

 

 

  • psp31
  • psp32
  • psp33
  • psp34
  • psp35
  • psp36