foto1
Zapraszamy
foto1
Zapraszamy
foto1
Zapraszamy
foto1
Zapraszamy
foto1
Zapraszamy
Poznaj ofertę
Miejskich Przedszkoli

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Miejskie Przedszkole Nr 6 w Żaganiu mieści się w trzech budynkach:

Budynek „A” przy ulicy Żarskiej 16, tel. 68 4771730 - intendent, 68 4135813 - sala dzieci;

Budynek „B” przy ulicy Świerkowej 2, tel. 68 4752748 - dyrektor, 68 4135811 wicedyrektor, 684752747 - administracja, 68 4235812 - sala dzieci;

Budynek „C” mieści się w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 7 przy ulicy Żarskiej 1. tel. 68 4135810;

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.przedszkole6.zagan.pl

Dyrektor: Beata Niemiec

Do przedszkola uczęszcza 249 dzieci, pracujemy w godzinach od 600 do 1700, podstawa programowa jest realizowana od 800 do 1300. W przedszkolu odbywają się zajęcia dodatkowe: rytmika. Ponadto we wszystkich grupach wiekowych prowadzone są zajęcia z języka angielskiego w ramach realizacji podstawy programowej. Dzieci wymagające wsparcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej mogą skorzystać z zajęć z: logopedą, terapeutą pedagogicznym, oligofrenopedagogiem, rehabilitantem, którzy są nauczycielami naszego przedszkola. Wszystkie zajęcia finansowane są przez Urząd Miasta.

W naszym przedszkolu nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody wychowania. Dążymy do tego, by nasze przedszkole było placówką nowoczesną, przyjazną   i innowacyjną. Zapewniamy dzieciom zróżnicowane i ciekawe pomoce dydaktyczne, by mogły w pełni rozwijać swoje zainteresowania i zdolności. Zachęcamy do działań metodami aktywnymi rozwijającymi zamiłowanie do samodzielnego poszukiwania rozwiązań a jednocześnie umożliwiającymi wszechstronny rozwój osobowości dziecka. Dążymy do wyrównywania szans edukacyjnych wszystkich dzieci, uwzględniając w swoich działaniach potrzeby dziecka – z  „Badania losów absolwentów” wynika, że 60% dzieci, które ukończyły nasze przedszkole, to wzorowi uczniowie.
Rozumiemy znaczenie współpracy z rodzicami, dlatego zachęcamy ich do współtworzenie naszej przedszkolnej społeczności, korzystając z ich doświadczeń i sugestii. Organizujemy dla rodziców warsztaty, zajęcia otwarte, konsultacje indywidualne, spotkania z psychologiem, logopedą.
Rozumiemy, że dziecko rozwija się najlepiej w sytuacjach, gdy czuje się pewnie i bezpiecznie, dlatego w naszej placówce główny nacisk kładziemy na stworzenie ciepłej, rodzinnej atmosfery pełnej zrozumienia, akceptacji i stosunków partnerskich. Celem działalności placówki jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi. Dlatego prowadzimy zajęcia z dziećmi wykorzystując alternatywne metody pracy:  system pedagogiczny  Marii Montessori, Dobrego Startu Marty Bogdanowicz, Ekspresji ruchowej Carla Orffa, Gimnastyki rytmicznej A. i M. Kniesów, ruchowej ekspresji twórczej Rudolfa von Labana, Kinezjologii Edukacyjnej Paula Dennisona, metodę pedagogiki zabawy, ruch rozwijający wg Weroniki Sherborne . Kadra pedagogiczna uczestniczyła w wielu kursach i szkoleniach aby zapoznać się z w/w metodami pracy tak np. system pedagogiczny Marii Montessori poznawałyśmy w Stowarzyszeniu M.Montessori w Łodzi pod okiem Małgorzaty Miksza, autorki wielu książek i publikacji o M.Montessori. Nasi wychowankowie biorą udział w różnorodnych konkursach   przedszkolnych, miejskich i ogólnopolskich, zdobywają nagrody, wyróżnienia. Przedszkole także jest organizatorem konkursu ogólnopolskiego „Jesień w oczach dziecka”. Od lat bierzemy udział w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom” organizując spotkania czytelnicze z rodzicami pod hasłem „Poczytaj mi mamo”.                                       „Wychowanie bez uprzedzeń” – pod takim hasłem wdrażamy przykład dobrej praktyki, który jest opisany na stronie Kuratorium. Bierzemy udział w akcjach charytatywnych: .„Góra grosza” (akcja ogólnopolska i lokalna), „ Szlachetna paczka”,  „ Nakręteczki dla Oleczki” , „ Kosteczka dla Reksa” . Realizujemy wiele programów edukacyjnych, prozdrowotnych, proekologicznych: „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, „Nie pal”, "Czyste powietrze wokół nas", „Zaadoptuj rzekę” i inne.
Współpracujemy ze Szkołami Podstawowymi, Powiatową Komendą Policji  ,Państwową Strażą Pożarną, Biblioteką Publiczną, PCK, Nadleśnictwem Żagań i Wymiarki.

 

                 Przed rozpoczęciem edukacji przedszkolnej w miesiącu czerwcu i sierpniu odbędą się pierwsze adaptacyjne spotkania, na które serdecznie zapraszamy.

  • 1mp6
  • 2mp6
  • 3mp6
  • 4mp6
  • 5mp6
  • 6mp6
  • 7mp6
  • 8mp6