foto1
Zapraszamy
foto1
Zapraszamy
foto1
Zapraszamy
foto1
Zapraszamy
foto1
Zapraszamy
Poznaj ofertę
Miejskich Przedszkoli

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Dyrektor: Bożena Świderska

tel. 68 4787699 

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.przedszkole2.zagan.pl

Miejskie Przedszkole Nr 2 mieści się w Żaganiu przy ulicy Skarbowej 13. Jest jednostką prowadzoną przez Gminę Żagań o statusie miejskim.

Przedszkole czynne jest w godzinach od 5.30 do godziny 17.30. Godziny pracy przedszkola są zgodne z potrzebami i oczekiwaniami naszych rodziców. 

Placówka dysponuje bardzo dobrymi warunkami lokalowymi i zapleczem dydaktycznym: pięć jasnych i przestrzennych sal zabaw, sanitariaty przy każdej sali zabaw, gabinet metodyczno-logopedyczny, funkcjonalny i przestrzenny hol. Przedszkole posiada własną kuchnię przedszkolną, która zapewnia codziennie zdrowe i smaczne posiłki dla 125 dzieci: śniadanie, obiad i podwieczorek. Przedszkole posiada 5 oddziałów przedszkolnych: grupę dzieci 3-letnich, 4 –letnich, 5-letnich, 4,5,6-letnich oraz 6-letnich.

Jest to budynek murowany, jednopiętrowy, typowo przedszkolny, przyciągający do siebie swoim estetycznym i kolorowym wyglądem, spełniający wymogi bezpieczeństwa: nowoczesny system p.poż. z wydzieloną strefą oddymiania, oświetlenie awaryjne, domofon. Teren przedszkola to dwa duże i bezpieczne place zabaw dla dzieci młodszych i starszych, na których rosną drzewa i krzewy oraz znajdują się bezpieczne, ekologiczne zestawy zabawowe.

Pobyt dziecka w przedszkolu określa ramowy rozkład dnia. Ściśle określone są godziny zabaw, zajęć dydaktycznych, pobytu na świeżym powietrzu czy odpoczynku. W ciągu dnia jest dużo momentów, kiedy dziecko ma czas na swobodną zabawę, samo tworzy

i manipuluje.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest w czasie

5 bezpłatnych godzin pobytu dziecka w przedszkolu tj. od 8.00 do 13.00. Za każdą godzinę ponadprogramową rodzice płacą jedynie 1 zł.

Zajęcia dodatkowe prowadzone w przedszkolu to: zajęcia logopedyczne, nauka języka angielskiego, zajęcia ruchowo – muzyczne, religia. Są to zajęcia nieodpłatne, finansowane przez nasze przedszkole.

 W trosce o wszechstronny rozwój naszych wychowanków, praca wychowawczo- dydaktyczna i opiekuńcza jest zróżnicowana i obejmuje różne rodzaje aktywności: społeczną, językową, poznawczą, artystyczną, ruchową i zdrowotną.

Placówka, w atmosferze akceptacji, kładzie nacisk na tworzenie warunków do indywidualnego, twórczego rozwoju dziecka. Dbamy o wszechstronny rozwój każdego dziecka, rozwijanie jego zdolności i talentów, wspieranie w pokonywaniu trudności i barier. Prowadzimy zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowoprzybyłych do przedszkola, co ułatwia dzieciom przystosowanie się do nowego otoczenia. Realizujemy również zadania w ramach Innowacji Pedagogicznej „Lubimy czytać”  zatwierdzonej przez Lubuskiego Kuratora Oświaty, przez co rozwijamy zainteresowania czytelnicze naszych wychowanków

i wprowadzamy w świat literatury dziecięcej. Promujemy zdrowy i aktywny tryb życia, poprzez aktywne działania prozdrowotne i proekologiczne.

Nasza placówka promuje wychowanie przedszkolne w środowisku lokalnym. Współpracuje

z rodzicami, jako partnerami w procesie edukacji i wychowania. Dąży do ujednolicania oddziaływań wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego dziecka. Aktywnie współpracuje z lokalnymi instytucjami i organizacjami: Centrum Kultury, Szkołami Publicznymi, Przedszkolami, ZNP, PCK, Komendą Powiatową Policji, Nadleśnictwem, Sanepidem, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną,  Żandarmerią Wojskową, Miejską Biblioteką Publiczną dla Dzieci, Klubem Garnizonowym w Żaganiu, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Stowarzyszeniem „Rodzina Wojskowa”, Państwową Szkołą Muzyczną w Żaganiu I Stopnia. 

Dzieci są uczestnikami wielu konkursów, akcji, turniejów, przeglądów środowiskowych: „Jarmark Michała” – występy artystyczne dzieci,  udział w akcji „Sprzątanie Świata”, „Cała Polska Czyta Dzieciom” we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną, w przeglądzie jasełkowym w Pałacu Książęcym, w Domu Kultury w Szprotawie, w ogólnopolskim programie promującym zdrowie  przy współpracy z Sanepidem:  „Czyste powietrze wokół nas” oraz „Moje dziecko idzie do szkoły”, w Wielkanocnych Konkursach Plastycznych organizowanych przez Centrum Kultury, w warsztatach plastycznych pod hasłem „Rzeka idealna” w ramach Akcji „Ekologiczny Żagań”, w Festynach Rodzinnych z okazji Święta 34 Brygady organizowanych przez „Stowarzyszenie Rodzina Wojskowa”, w konkursie „Bezpieczna Zerówka”, w Olimpiadzie Przedszkolaka organizowanej przez Sport Arenę, w Miejskim Turnieju Klubów Wiewiórka, w Lokopikniku,  w Pikniku Zdrowia oraz w akcjach charytatywnych: „Szlachetna Paczka”, „Zbieramy nakrętki”, „Pomagamy Zwierzętom ze Schroniska”.

Pod opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, dzieci biorą udział w różnych konkursach i odnoszą sukcesy o zasięgu ogólnopolskim: wyróżnienie w wojewódzkim konkursie „Bezpieczna Zerówka” w Gorzowie Wlkp., udział dzieci w Ogólnopolskich Kampaniach Edukacyjnych „Mamo, Tato, wolę wodę” i  „Kubusiowi Przyjaciele Natury” – otrzymanie Certyfikatów dla przedszkola. Przedszkole zajęło III miejsce w woj. lubuskim

w konkursie zorganizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej – „Mam 6 lat” oraz zostało ogólnopolskim finalistą tego konkursu. Otrzymało tabliczkę „Przedszkole dobrze przygotowujące do szkoły”. Udział przedszkola w Ogólnopolskim konkursie pod hasłem „ Wielki Konkurs Ekologiczny dla przedszkoli” oraz w Ogólnopolskim Programie Edukacji Zdrowotnej dla Przedszkolaków – „Akademia Aquafresh”. 

 

Wszystkie te działania służą do odkrywania i rozwijania talentów i uzdolnień oraz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci, do  ciągłego podnoszenia jakości pracy naszego przedszkola.

 

  • Budynek MP2
  • Plac zabaw 5i6-latki
  • Plac zabaw